Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
mednarodno

Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

08. OKTOBER 2018  |   Edina Zejnić

Eko sklad je objavil poziv za Finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude v :

A- topl

otna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu;

B- toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom;

C- toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh;

D- zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni;

E- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe;

F- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe;

G- zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja;

H- vgradnja sprejemnikov sončne energije;

I- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah;

J- vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave;

K- optimizacija sistema ogrevanja;

L- naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo;

M- gradnja skoraj nič-energijske stavbe;

N- izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav;

O- vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov;

P- uvedba sistema upravljanja z energijo;

R- ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu;

S- naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote.

VSE informacije na EKO SKLADU : ekosklad@ekosklad.si

Uradne ure za stranke:

Po telefonu: 01 241 48 20 v ponedeljek, sredo in petek med 13. in 14.30. uro.

Osebno: od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro (Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, vložišče, 2. nadstropje).


Pišite nam