Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - tuji trgi

novica Izvajanje trgovinskih sporazumov EU

Evropska komisija je 12.novembra 2020 objavila Letno poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU za leto 2019. Slovenija je del trgovinske politike EU in zato lahko tudi slovenska podjetja koristijo ugodnosti, ki jih ti sporazumi prinašajo.

EU je v letu 2019 uporabljala 44 trgovinskih sporazumov s 76 partnericami po svetu.  

Kot je razvidno iz poročila, trgovinski sporazumi EU močno olajšujejo in povečujejo vzajemne trgovinske in naložbene tokove s državami izven EU. Izvajanje in uporaba sporazumov bo bolj kot kdaj koli prej pomembna pri okrevanju gospodarstva po COVID-19.

V letošnjem poročilu je poudarek na izvajanju sporazumov EU v Aziji, Severni in Južni Ameriki, sosednjih državah EU (vzhodne in južne sosednje države ter države Zahodnega Balkana) ter afriških, karibskih in pacifiških državah.

Število malih in srednjih podjetij (MSP) v EU, ki izvažajo v države zunaj EU se povečuje. Za izvozna MSP so trgovinski sporazumi EU ključnega pomena, saj jim olajšujejo poslovanje v tujini. V poročilu so vključeni primeri, kako so podjetja koristila ugodnosti v okviru sporazumov o prosti trgovini.

Evropska komisija je nedavno vzpostavila tudi nov spletni informacijski portal: „Access2Markets, ki je lahko v pomoč predvsem MSP, da bi čim bolje izkoristila priložnosti, ki jih ponujajo trgovinski sporazumi

Ta inovativna točka „vse na enem mestu“ je namenjena pomoči evropskim podjetjem, tudi slovenskim, zlasti pa malim in srednjim podjetjem, pri iskanju novih priložnosti v svetu mednarodne trgovine. Zagotavlja podatke o 120 izvoznih trgih in pogojih izvoza za vse trge zunaj EU. S samo enim klikom lahko podjetja pridobijo informacije o šestih ključnih vidikih: tarifah, notranjih davkih, pravilih o poreklu, carinskih postopkih in zahtevah za proizvode, trgovinskih ovirah in trgovinskih tokovih. Portal „Access2Markets“ z novim orodjem „RosA“ pomaga podjetjem do jasnejših in celovitejših informacij o veljavnih pravilih o poreklu blaga. Podjetja tako lahko ocenijo, ali izpolnjujejo zahteve glede pravil o poreklu za upravičenost do preferencialnih carinskih dajatev po posameznem sporazumu.

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij o izvajanju trgovinskih sporazumov EU (1. januar 2019 – 31. december 2019) je dostopno preko povezave

Več podrobnih informacij o izvajanju trgovinskih sporazumov EU je dosegljivih na spletni strani Evropske komisije.

novica Pregled zelenih spodbud za podjetja 

Eko sklad je pred kratkim v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil tri nove javne pozive.

novica Trgovski lokal na Koroškem - zakaj pa ne?

Vabimo vas, da se nam pridružite na strokovnem predavanju v obliki webinarja: Trgovski lokal na Koroškem - zakaj pa ne? Kako do podpor za najem trgovskega lokala v Celovcu ali Beljaku?

novica Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju podpornih ukrepov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT Slovenija želita preveriti ustreznost Programa za spodbujanje investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020 – 2024 in ga v čim večji meri prilagoditi trenutnim in prihodnjim gospodarskim okoliščinam. S tem namenom sta pripravila spletno anketo, ki bo osnova za oblikovanje podpornih ukrepov za uspešnejše poslovanje slovenskih podjetij na domačem in na tujih trgih.

novica Možnosti sodelovanja z Evropsko vesoljsko agencijo

Z ESO lahko sodeluje vsako slovensko podjetje ali razvojno raziskovalna inštitucija, ki razvija produkte ali storitve, ki sodijo v delovni program ESE in v področja, pri katerih Slovenija sodeluje (opisana spodaj), ESA zagotavlja, da bo večina sredstev, ki jih Slovenija vplačuje, porabljena za projekte, ki jih bodo izvajala slovenska podjetja oziroma inštitucije.

novica Spletni MOS dokazal, da vizija digitalnih sejmov v Sloveniji lahko zaživi!

Spletni MOS predstavlja prelomnico. Prelomnico, ki smo jo skupaj z našimi zvestimi razstavljavci in obiskovalci speljali z veliko mero razumevanja, vizionarstva in trdega dela, v Sloveniji pa postaja prepoznavna kot največji in najuspešnejši digitalni sejemski projekt. Dober odziv opažamo na obeh straneh – razstavljavci so predvsem s pomočjo predstavitvenih oddaj, ki so potekale v živo, kvalitetno predstavili svoje produkte ali storitve, obiskovalci pa so pokazali navdušenje nad hitrim dostopom do ponudnikov na enem mestu in možnostjo komunikacije z njimi.

novica Prijava na EU in EUREKA program za povečanje investicijske pripravljenosti

InvestHorizon je program, financiran s strani Evropske komisije, skupaj z iniciativo EUREKA, ki pospešuje financiranje serije A za izbrana globoko tehnološka podjetja. InvestHorizon pospeševalnik ponuja brezplačne storitve za povečanje investicijske pripravljenosti malih in srednje velikih podjetij (MSP) iz držav EU, Horizon2020 in EUREKA, z namenom, da bi krepila njihovo naložbeno pripravljenost in odnose z vlagatelji.

novica Nov portal Evropske komisije glede dostopa do trgov »Access2Markets«

Z današnjim dnem je začel delovati spletni portal »Access2markets«, kar v prevodu pomeni dostop do trgov. Gre za portal, ki je zasnovan z namenom, da bi pomagal manjšim podjetjem trgovati z državami zunaj EU in kar najbolje izkoristiti trgovinske dogovore EU.

novica Vabilo podjetjem za predstavitev in srečanje z nemškimi kupci na največjem evropskem virtualnem forumu dobaviteljev - AHK Industrial Suppliers Forum 2020, 19. november 2020

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovensko-nemško gospodarsko zbornico vabi slovenska podjetja na srečanje z nemškimi kupci na virtualnem dogodku AHK Industrial Suppliers Forum 2020, ki bo potekal 19. novembra 2020.

novica Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu METSTRADE, 16. - 18. november 2021, Amsterdam, Nizozemska

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu METSTRADE, ki bo potekal od 16. do 18. novembra 2021 v Amsterdamu, Nizozemska.
Pišite nam