Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Ustavitev dejavnosti - Kaj lahko trenutno delamo?

15. DECEMBER 2020  |   Anton Šijanec

Vlada je s 15. decembrom le uslišala prizadevanja OZS in odprla nekatere naše dejavnosti. Z novim odlokom generalno ali v določenih statističnih regijah omogoča sproščanje nekaterih dejavnosti. V Osrednjeslovenski, Goriški, Obalno-kraški in Gorenjski regiji tako pod posebej določenimi pogoji dovoljuje prodajo oblačil, obutve športne opreme in vozil, v vseh regijah pa se sproščajo dejavnosti cvetličarn, avtopralnic in kemičnih čistilnic ter higienske nege, z omejitvijo zgolj na frizersko in kozmetično dejavnost ter storitve pedikure. Žal pa to, tudi glede na še vedno zaskrbljujoče epidemiološke razmere, še ne bo bolj konkretno odpiranje dejavnosti, ob tem pa je treba vedeti tudi, da odlok velja samo do 23. decembra. Kaj bo potem, še ne vemo?

 

Aktualni odlok pa je v bistvu le nadgradnja že obstoječega, ki je veljal od sredine novembra. Vseeno je prav, da na novo obdelamo izjeme, ki s katerimi se dovoljuje opravljanje dejavnosti. Poleg za ta dober teden odprtih dejavnosti odlok še vedno dovoljuje tudi tiste dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode.

 

Interpretacije izjem, ki so jih pripravile naše strokovne sekcije, najdete v drugem delu prispevka. Pri poslovanju v odnosu do podjetij na t.i. B2B nivoju pa tudi s tem odlokom ni sprememb, to je dovoljeno v celoti, omejitve torej veljajo le v odnosu do končnih potrošnikov, torej kupcev, fizičnih oseb.

 

Novi odlok vlade o zapiranju dejavnosti in nekatere nove izjeme

Podlaga za tokratno popolno zapiranje in nekatere nove izjeme je Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je Vlada RS sprejela 13. decembra 2020 in je bil takoj objavljen tudi v Uradnem listu RS. Predlagamo vam, da si ga na povezavi tudi ogledate in preberete.

 

Izjeme, ki jih predvideva aktualni odlok

Novi odlok generalno ali v določenih statističnih regijah omogoča sproščanje nekaterih dejavnosti. V Osrednjeslovenski, Goriški, Obalno-kraški in Gorenjski regiji tako pod posebej določenimi pogoji dovoljuje prodajo oblačil, obutve športne opreme in vozil, v vseh regijah pa se sproščajo dejavnosti cvetličarn, avtopralnic in kemičnih čistilnic ter higienske nege, z omejitvijo zgolj na frizersko in kozmetično dejavnost ter storitve pedikure.

Tudi tokrat pa odlok v svojem 2. členu opredeljuje nekaj izjem, te dovoljujejo opravljanje dejavnosti, ki so nujne za delovanje družbe, zagotavljajo varnost ljudi in premoženja ter preprečujejo nastajanje škode.

Med našimi dejavnostmi, za katere veljajo izjeme, tako lahko najdemo prodajalne z živili, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, dimnikarske storitve in gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih.

Generalno je dovoljeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot to ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov.

Dovoljeno je tudi opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave ter opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko.

Po pojasnilih vlade v primeru napake na blagu potrošnik pri podjetju v garancijskem roku uveljavlja svoje zahtevke iz naslova stvarne napake ali garancije. Podjetje je v primeru nujnih storitev (popravil) dolžno ravnati v skladu z določbami Zakona o varstvu potrošnikov, v primeru nenujnih popravil pa mora podjetje blago pregledati in se opredeliti do zahtevka potrošnika takoj, ko bo to mogoče / po prenehanju začasne prepovedi iz Odloka. Podjetjem svetujemo, da v primeru nenujnih popravil obvestijo potrošnika, da jim trenutne razmere ne omogočajo pregleda blaga, zato se bo do njegovega zahtevka opredelilo takoj, ko bo to mogoče/po prenehanju začasne prepovedi iz odloka. Glejte tudi * opombo spodaj, pojasnilo o tehičnem blagu.

 

Izvajanje izjem v praksi

Ker so definicije izjem v odlokih večinoma formalne, se pri njihovem izvajanju v praksi kaj hitro pokaže vrsta nedorečenosti o tem, kaj se res sme in česa ne.

Strokovne sekcije naše stanovske organizacije so zato tudi tokrat takoj pristopile k reševanju številnih odprtih vprašanj ter v sodelovanju s pristojnimi organi svojim članom sproti pošiljajo odgovore, pojasnila in tolmačenja, hkrati pa raziskujejo tudi zelo podrobne dileme delovanja posameznih dejavnosti, ki jih zakonodaja seveda ne more predvideti, v praksi na terenu pa kaj hitro pridejo v ospredje.

 

Tolmačenja strokovnih sekcij za posamezne dejavnosti

V nadaljevanju vam zato predstavljamo tolmačenja, ki so za posamezne dejavnosti nastala po uveljavitvi odloka, torej do sedaj, skozi čas in glede na izzive s terena. Ob tem velja poudariti, da delo sekcij in svetovalcev intenzivno poteka naprej, zato bodite pozorni na sporočila sekcij, ki jih boste člani prejemali tudi v prihodnje.

 

Izjeme po dejavnostih v nadaljevanju so vidne in na voljo samo članom OZS, za ogled morate biti prijavljeni, prijava je v nadaljevanju >>>Vsebina v nadaljevanju je dostopna samo članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Za ogled morete biti prijavljeni!

Preberite tudi:

Skupna izjava delodajalskih organizacij o predlogu zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize

Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize žal ne rešuje osnovnega problema, na kar predstavniki gospodarstva že ves čas opozarjamo, in sicer visokih ponudb za zakup električne energije za leto 2023. V gospodarstvu smo pričakovali, da bo uredba, ki jo je vlada sprejela prejšnji teden, vplivala na te ponudbe, vendar se to ni zgodilo. Zato bo tudi učinek včeraj sprejetega predloga zakona izjemno skromen. Kljub subvencijam bodo podjetja plačevala mnogokrat višjo ceno električne energije kot njihovi konkurenti v sosednjih državah. Podjetja bodo tako prisiljena v zmanjševanje porabe energije tudi z zmanjševanjem proizvodnje, kar bo pripeljalo do odpuščanja odvečnih delavcev, česar pa si nihče v podjetjih ne želi. V tem primeru tudi ukrep subvencioniranja začasnega čakanja na delo ne bo zadostoval, saj je omejen na največ 30 delovnih dni. Podjetja, ki bodo prisiljena v zmanjševanje ali ukinitev proizvodnje, bodo izgubila posle, ki se jih v tako kratkem času ne da nadomestiti, če sploh. Predlog zakona sicer vsebuje nekatere pripombe gospodarstva, in sicer je bilo upoštevano načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se pri upravičencu, ki je bil v letu 2021 zaprt zaradi odloka vlade (posledica epidemije COVID-19), lahko kot referenčno obdobje šteje enako obdobje v letu 2019, v katerem je posloval brez teh omejitev, kar potrjuje z izjavo. Vključena pa je tudi pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, ki jo predvideva evropski okvir, za katero pa je še potrebno pridobiti formalno priglasitev Evropske komisije. V predlog zakona je bilo dodano tudi določilo, da podjetja, ki so upravičene do pomoči, ki presega 4 milijone evrov, ob izpolnjevanju dodatnih zaostrenih pogojev, bodo morala pridobiti še naknadno potrditve vlade s posebnim sklepom. Po drugi strani je vlada, brez posvetovanja s predstavniki gospodarstva, v predlog zakona vnesla dodatno omejitev, in sicer, da bodo podjetja, ki imajo zakupljeno električno energijo v letu 2023 po ceni, ki je nižja od 150 evrov na MWh oziroma zakupljen zemeljski plin po ceni, ki je nižja od 79 eurov na MWh, upravičena le do enostavne pomoči, se pravi za najmanjšo od petih predvidenih oblik pomoči. S tem ukrepom je vlada v bistvu postavila spodnjo mejo obljubljenega koridorja, ne pa tudi zgornje meje, kar podjetja že od samega začetka zahtevajo in pričakujejo. Slovensko gospodarstvo ne potrebuje proračunskega denarja. Potrebuje pa konkurenčne in primerljive pogoje, kot jih imajo podjetja v drugih državah. Uspešno gospodarstvo pa je predpogoj za družbeno blaginjo. Pričakujemo, da bo vlada v postopku sprejemanja zakona v Državnem zboru RS spremenila sporne člene in gospodarstvu zagotovila pomoč kot jo zasluži, sicer bo napovedana milijardna pomoč gospodarstvu ostala le mrtva črka na papirju. S spoštovanjem, Predsednik GZS Tibor Šimonka Predsednik OZS Blaž Cvar Predsednica TZS Mariča Lah Predsednik ZDS Marjan Trobiš Predsednik ZDOPS Marko Lotrič
Pišite nam