Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Poročilo o delovanju ustanove

 

Poslovno poročilo za leto 2018

Dejavnost Ustanove

Ustanova je bila ustanovljena izključno za nudenje pomoči članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, v prvi vrsti za pomoč kot ublažitev težav, ki nastanejo članu, ki je utrpel elementarno nesrečo.

Člani uprave delujejo izključno na prostovoljni osnovi, osnovna naloga je informiranje članstva o nujnosti takšne organizacije in aktivno delovanje vseh pri pridobivanju solidarnostnih in donacijskih sredstev za delovanje Ustanove, torej nudenje pomoči.

Vsi člani uprave Ustanove se zavedajo, da živimo in delamo na področju, kjer so elementarne nesreče dokaj pogoste, poleg tega pa se tudi mnogo naših članov ukvarja z dejavnostmi, ki so tudi nevarne za zdravje ljudi in okolju nevarne, morebitne nesreče pa lahko zavzamejo velik obseg in nepredvidljive posledice. Zato je bila v večini članstva ustanovitev naše skupne Ustanove toplo pozdravljena in podprta.

Vsekakor si člani uprave Ustanove želijo zbrati v letu 2019 čim več sredstev od donatorjev in sponzorjev, našemu članstvu pa prav nobene naravne ali druge nesreče.

Poročilo o izvedbi projektov

V sodelovanju Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in z območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami po Sloveniji je Ustanova v letu 2018 organizirala zbiranje sredstev za pomoč pri toči, poplavah in požarih.

Ustanova si je za program dela zadala nalogo pridobiti čim več donatorjev iz naslova dela dohodnine, ki ga lahko posamezni državljan nameni v višini 0,5 % katerikoli humanitarni ustanovi. S to akcijo bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

Graf 1: Pregled nakazanih pomoči po letih od ustanovitve Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom    

Od ustanovitve je Ustanova nakazala za 179.946,72 evra donacij. Največ sredstev je bilo nakazanih v letih, ko so Slovenijo prizadele poplave.

Graf 2: Pregled po številu prejemnikov pomoči od ustanovitve Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom

 

 Pripeti dokument:

Poslovno poročilo o delu Ustanove za humanitarno pomoč obrtnikom za leto 2018

Pišite nam