Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Predstavitev projekta POLET

Kohezijska regija Vzhodna Slovenija
Z namenom sledenja usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problematike nizke stopnje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in visokega deleža bolniških odsotnosti zaposlenih, bo v projektu "Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih" (POLET) razvit in v 120 podprtih podjetjih implementiran inovativen celovit poslovni model za delodajalce za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, ki bo delodajalcem iz Kohezijske regije Vzhodne Slovenije (KRVS) pomagal pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji ukrepov za ravnanje s starejšimi zaposlenimi in za zmanjševanje odsotnosti z dela.
 
V okviru projekta bo posamezno podprto podjetje na podlagi analize stanja v podjetju pridobilo individualiziran načrt ukrepov za aktivno in zdravo staranje zaposlenih, stalno strokovno podporo in svetovanje pri vpeljavi posameznih ukrepov, izobraževanja za posameznike/vodstvo ter praktična orodja in strokovno-informativna gradiva za pomoč pri izvajanju določenih ukrepov za aktivno in zdravo staranje.
 
Vljudno vabljeni k sodelovanju pri projektu.
 
Vabilo k sodelovanju pri projektu POLET, opis sodelovanja podjetij pri projektu POLET, prijavnica in kriteriji za nabor podprtih podjetij se nahajajo spodaj.
 
Prosimo vas, da svoj interes za sodelovanje potrdite s posredovanjem podpisane prijavnice na e-naslov: maja.godec@ozs.si. 
 
Za morebitna vprašanja smo vam z veseljem na voljo na spodnjih kontaktih:
 
mag. Maja Godec
tel.: 01 58 30 561
e-pošta: maja.godec@ozs.si
 
 

 

Udeležite se online konference "NOVI IZZIVI ABSENTIZMA V ČASU NEGOTOVE PRIHODNOSTI"

Absentizem v Sloveniji predstavlja resen družbeni problem z občutnimi ekonomskimi posledicami
za delodajalce, zaposlene, domače gospodarstvo in bistveno vpliva na izdatke državnega proračuna.
22. oktobra 2020 se bo odvila on-line konferenca z naslovom »Novi izzivi absentizma v času negotove prihodnosti«

Konferenca bo potekala v okviru projekta »Razvoj celovitega poslovnega modela za delodajalce za aktivno in
zdravo staranje zaposlenih (POLET)«, ki ga sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada.

Več informacij na povezavi.

 

 

Izvedeni dogodki v okviru projekta POLET:

 

Vabilo na regijski posvet »OZAVEŠČANJE NAJPOGOSTEJŠIH NESPORAZUMOV V KOMUNIKACIJI«

Z namenom vključevanje različnih deležnikov, razširjanjem projektnih aktivnosti ter izmenjave dobrih praks podjetij, vas vabimo na regijski posvet o življenjskih pozicijah, v katerih se lahko znajdemo z nerazrešenimi nesporazumi v medsebojni komunikaciji: »OZAVEŠČANJE NAJPOGOSTEJŠIH NESPORAZUMOV V KOMUNIKACIJI« v torek, 29. septembra 2020, od 9.00 do 11.00 ure, v prostorih Hotela Citya, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor. več informacij na povezavi.


Vabljeni na e-izobraževanje »Ustvarimo uspešno medgeneracijsko sodelovanje na delovnih mestih« v četrtek 2.7.2020 ob 11:00 – 12:00

Vabilo


Vabljeni na e-izobraževanje  »Epidemija COVID-19: Varnost in zdravje pri delu po vrnitvi na delo – VLOGA SPECIALISTA MEDICINE DELA«  v Četrtek 28.5.2020 ob 13:00 – 14.30

Vabilo


Nacionalna strokovna konferenca »AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE ZAPOSLENIH – PRILOŽNOST ZA GOSPODARSTVO«, 29. maj 2019, Hotel City, Maribor

Vabilo
Program


Vabilo na regijski posvet o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov
V naslednjih letih se bodo na slovenskem trgu začele dogajati spremembe, ki bodo terjale od delodajalcev velike prilagoditve. V Sloveniji bo do leta 2020 petina prebivalcev starih nad 65 let. Na trg dela prihaja manj mladih, delež starejših (od 55 do 64 let) pa narašča.

Z namenom vključevanje različnih deležnikov, razširjanjem projektnih aktivnosti ter predvsem izmenjave dobrih praks podjetij vas vabimo na regijski posvet o inovativnem načinu spodbujanja učenja in izboljšanja medgeneracijskih odnosov:

»OBRATNO MENTORSTVO V LUČI MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA IN STARANJA DELOVNE SILE«

➢ v petek, 8.11.2019, v prostorih Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice, Rudarska 6a, VELENJE;
➢ v torek, 12.11.2019, v prostorih Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, Novi trg 11,
NOVO MESTO
➢ v petek, 22.11.2019, v prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, MARIBOR
 
logotipi
Pišite nam