Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Svetovalni center

novica Delodajalci, pazite se študentskega dela!!

Delodajalci, imate študente, ki pri vas opravljajo študentsko delo? Sem prepričana, da je že skoraj vsak delodajalec v času svoje podjetniške poti najel študenta. Kaj pa ti študentje pri vas delajo, koli časa delajo, prihajajo na študentsko delo vsak dan, vsak drug dan, dvakrat na teden?

novica Olajšava za investiranje za nakup priklopnega vozila

Za nakup priklopnega vozila, ki je v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila, kategorizirano kot vozilo brez lastnega motorja, konstruirano z namenom, da ga vleče drugo vozilo, se olajšava za investiranje lahko uveljavlja, izhaja iz pojasnila FURS št. 0920-4049/2017-2 z dne 5.4.2017.

novica Prioritete inšpektorjev v letu 2017

Minister za javno upravo je seznanil Vlado RS s strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov v letu 2017. Iz dokumenta, ki je bil predložen Vladi RS, smo povzeli le tista področja, ki so v največji meri relevantna za naše cenjene člane, torej prioritete davčne, tržne in delovne inšpekcije ter inšpekcije za cestni promet. Ste tokrat na vrsti vi?

novica Delodajalci lahko pridobite subvencijo ZRSZ v višini 5.000 EUR!

Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter vam jih ZRSZZ predlaga za vključitev. Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidate zaposlite za polni delovni čas.

novica Kaj bodo delovni inšpektorji kontrolirali v letu 2017?

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je izdal Programske usmeritve za leto 2017. Vas zanima, KAJ in KOGA bodo inšpektorji za delo v letu 2017, najbolj kontrolirali? Največ poudarka bodo namenili kontroli na področju spoštovanja določb o delovnem času ter počitkih in odmorih. Kontrolirali bodo prekarne oblike dela - če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava.

novica Ustavno sodišče razveljavilo vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti

Ustavno sodišče je 20. marca 2017 izdalo odločbo U-I-200/15, Up-936/15, s katero je četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr. in 52/16) razveljavilo. Nadalje je sklenilo, da se do drugačne zakonske ureditve za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju.

novica Regresni zahtevek ZZZS-ja zaradi poškodbe pri delu podjetnika ni več mogoč

Problematika regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do delodajalcev za škodo, nastalo zaradi nesreče pri delu, predstavlja dolgoletne travme predvsem malega gospodarstva, zato OZS še posebej zadnja leta išče ustrezne sistemske rešitve, ki bi vsaj deloma olajšale položaj delodajalcev v tovrstnih postopkih.

novica Davčni obračun 2016

Davčni obračun so dolžne pripraviti gospodarske družbe, ki dosegajo dohodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in samostojni podjetniki, ki dosegajo dohodek iz naslova opravljanja dejavnosti po Zakonu o dohodnini. Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb obračun davka od dohodkov pravnih oseb pripravijo z vnosom postavk v programu Silvester Pelias.

novica Brezplačni 2-dnevni seminar "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja"

Pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: "Zdrava delovna mesta za vse generacije" organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo

novica Spremenjen način prijave vezane na napotitev delavcev v Nemčiji

od 1. januarja 2017 je spremenjen način prijave vezane na napotitev delavcev. Najave napotitve delavcev se ne bodo mogle več sporočati preko fax številke, ki je objavljena na prijavnem obrazcu. Najava se bo opravila preko spletne strani Meldeportal-mindestloh.
Pišite nam