Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica Brezplačni 2-dnevni seminar "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja"
Pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: "Zdrava delovna mesta za vse generacije" organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo
novica Spremenjen način prijave vezane na napotitev delavcev v Nemčiji
od 1. januarja 2017 je spremenjen način prijave vezane na napotitev delavcev. Najave napotitve delavcev se ne bodo mogle več sporočati preko fax številke, ki je objavljena na prijavnem obrazcu. Najava se bo opravila preko spletne strani Meldeportal-mindestloh.
novica Obveznost nakazovanja plačil na transakcijske račune - ureditev in spremembe z letom 2017
Obveznost nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune izhaja iz 36. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) v skladu s katerim morajo pravne in druge osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil plačila za dobavljeno blago
novica Minimalna plača
Obrtnik sprašuje: Nekdanji delavec je bil nerezident. Ta ni izpolnjeval pogojev za pridobitev statusa rezidenta, njegova plača pa je bila minimalna. Pri obračunu plače mu nismo upoštevati splošne olajšave, zato je bila njegova plača nekoliko nižja, kot naj bi sicer bila minimalna (neto) plača. Sedaj nas toži, ker mu podjetje ni izplačevalo niti minimalne (neto) plače. Kako je zakonsko urejeno konkretno to področje?
novica Ali je banka upravičena zahtevati podpis izjave o tem, ali je posameznik politično izpostavljena oseba?
V primeru pridobivanja izjave o posameznikovi morebitni politični izpostavljenosti banka ravna v skladu z zahtevo ZPPDFT-1, zato banka lahko od strank zahteva takšno izjavo. V skladu z vsem navedenim banka torej zaradi določil ZPPDF-1 lahko in celo mora ugotavljati, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba oziroma ali je le-ta ožji družinski član politično izpostavljene osebe.
novica Aktualnosti pri poročanju AJPES-u za leto 2016
Samostojni podjetnik v AOP 070 – Podjetnikov dohodek v bilanci stanja vpiše znesek podjetnikovega dohodka, kot ga je ugotovil v izkazu poslovnega izida v AOP 182, torej pred odštetjem akontacije davka od dohodka iz dejavnosti. Akontacijo davka od dohodka iz dejavnosti evidentira v breme priporočenega konta 919 oziroma
novica Predizpolnjevanje obračuna prispevkov za socialno varnost
Oddaja in pregledovanje predizpolnjenih obrazcev obračuna prispevkov za socialno varnost na sistemu eDavki - POPSV. Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavljal predizpolnjene obračune in jih odlagal zavezancem elektronsko preko portala eDavki. To bo davčni organ
novica Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost
Finančna uprava RS bo prvič sestavila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga zavezancem (samozaposlenim osebam in družbenikom) odložila v sistem eDavki do 10. februarja 2017, in sicer obračun prispevkov za januar 2017.Če podatki v POPSV ne bodo pravilni
Pišite nam