Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - OZS

novica KAJ PRINAŠAJO SPREMEMBE ZID-1 IN ZUTD

Po več kot enoletnih pogajanjih sta 21. oktobra 2017 pričeli veljati novela Zakona o inšpekciji dela, ki povečuje pristojnosti inšpektorjev za delo na področju prekarnih oblik opravljanja dela in v primeru neizplačila plač delavcem in novela Zakona o urejanju trga dela, ki prinaša novosti in spremembe predvsem za delavce. Nekatere določbe slednjega se bodo pričele uporabljati šele tri mesece po uveljavitvi zakona. Predmet pogajanj je bil tudi Zakon o delovnih razmerjih, vendar glede njegove spremembe socialni partnerji niso dosegli soglasja.

novica Opozorilo glede kupovanja, hrambe in vlaganja v virtualne valute

Zanimanje javnosti za virtualne valute, zlasti kot oblike naložbenega sredstva, se je v zadnjem času izjemno povečalo. Zato Odbor za finančno stabilnost (OFS), ki ga sestavljajo članice Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, uporabnike opozarja na tveganja, ki so jim izpostavljeni, če virtualne valute kupujejo, hranijo ali vanje vlagajo.

novica Sprememba v načinu vročanja sklepov o registraciji s.p.

Na podlagi sprememb Zakona o Poslovnem registru Slovenije AJPES od 14.10.2017 dalje sklepov o vpisu samostojnega podjetnika in sklepov o vpisu spremembe pri samostojnem podjetniku, ki je bila vpisana na podlagi vložene prijave samostojnega podjetnika, ne bo več vročal z osebno vročitvijo, pač pa bo sklep poslal z navadno poštno pošiljko ali ga bo na željo samostojnega podjetnika izročil osebno na izpostavi AJPES.

novica P R A V I L N I K o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1

V Uradnem listu številka 56/17 je bil objavljen Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1. Ta zajema vsebinski del obrazca A1 za vlagatelje delodajalce ter samozaposlene osebe. Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1 bo pričel veljati s 1. 1. 2018. Tega v nadaljevanju objavljamo v celoti.

video 7. oddaja IZZIVI – obrt in podjetništvo

Med slovenskimi podjetji je kar 80 odstotkov družinskih. In prav o njih in načrtovanju prenosa podjetij na mlajše generacije je tekla beseda večji del oddaje. Poleg tega pa je bil govor še o delovni in gradbeni zakonodaji.

novica Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih – davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj

FURS je na spletni strani objavil dopolnjen dokument - Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj
Pišite nam