Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - OZS

novica Regresni zahtevek ZZZS-ja zaradi poškodbe pri delu za podjetnika ne velja

Regresni zahtevki Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do delodajalcev za škodo, nastalo zaradi nesreče pri delu, predstavljajo dolgoletni problem za številne obrtnike in podjetnike. Vrhovno sodišče RS pa je nedavno izdalo sodbo, ki bo nekaterim podjetnikom omogočila mirnejši spanec, saj ZZZS ne more uveljaviti regresnega zahtevka, če se poškoduje podjetnik sam.

novica Sprememba SRS 30

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 16. marca 2017 sprejel spremembe SRS 30 (2016) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih. Sprememba je bila objavljena v Ur. listu RS 23/2017

novica Kaj delodajalcem prinaša predlog sprememb delovno-pravne zakonodaje?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je marca 2017 delodajalcem po že skoraj enoletnih pogajanjih izročilo nov predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o inšpekciji dela (ZID-1) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).

novica Novosti na področju registracije s.p.

15. aprila 2017 je začel veljati ZGD-1J, ki določa, da je prijavo za vpis s.p., spremembo podatkov ali izbris s.p. mogoče vložiti največ 1 mesec vnaprej in ne več tri mesece vnaprej.

novica Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016

AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2016. Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2016, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. V letu 2016 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem letu.

novica 15. Forum obrti in podjetništva za spodbuditev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva

Rezervirajte si čas v petek, 2. junija 2017, ob 11. uri, v GH Bernardin v Portorožu.

novica Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret

Na podlagi devetega odstavka 8. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljevanju ZTro-1) nastane obveznost za obračun trošarine tudi takrat, ko se za drobno rezani tobak in cigarete zviša drobnoprodajna cena (DPC). Dne 5. 5. 2017 se bodo zvišale cene nekaterih cigaret.

novica Po novem elektronsko vročene tudi inšpekcijske odločbe

Od 3. maja 2017 dalje bo Finančna uprava RS začela elektronsko vročati tudi dokumente, izdane v postopkih davčnega nadzora, pa tudi druge dokumente, ki jih v upravnem postopku izdaja individualno, in se lahko nanašajo na različne vrste davkov, carin oziroma drugih dajatev.

novica Obrtniki in podjetniki pozivajo k protestom, če pri delovni reformi ne bodo uslišani

Ker t.i. mini delovna reforma že dlje časa razburja delodajalce, smo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije za mnenje povprašali naše člane, obrtnike in podjetnike. Kar tri četrtine vprašanih od 1000 sodelujočih v anketi bi se udeležilo protestov, če delodajalske zahteve pri mini delovni reformi ne bodo upoštevane.
Pišite nam