Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - OZS

novica Peter Pišek novi predsednik Sekcije za promet pri OZS

Slovenski prevozniki, združeni v Sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, imajo novega predsednika. To je postal prevoznik Peter Pišek iz Celja, ki obljublja, da bo ponovno poenotil prevoznike in se lotil reševanja aktualne problematike.

novica Kaj za obrtnike in podjetnike prinaša sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)?

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), ki velja od 15.aprila 2017 dalje, je bilo poleg sprememb pri poročanju revidiranih družb in družb javnega interesa, spremenjenih tudi nekaj določb, ki se nanašajo na obrtnike in podjetnike.

novica Ali status starejšega delavca daje varstvo pred odpovedjo iz poslovnega razloga?

Kljub temu, da so od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. list RS, št. 21/2013), ki velja od 12. 04. 2013 dalje pretekla torej že dobra 4 leta, pa so še vedno relativno pogosta zmotna razmišljanja, da že status starejšega delavca daje varstvo pred odpovedjo, kar pa ne drži popolnoma.

novica Odpadni material je last obrtnikov in ne javnih služb!

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo predlog Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (URKO), po kateri bi morali obrtniki in podjetniki svoje odpadke prepustiti javnim službam in jih ne bi mogli več prodati na trgu kot do sedaj.

novica Sprememba SRS 30

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je 16. marca 2017 sprejel spremembe SRS 30 (2016) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih. Sprememba je bila objavljena v Ur. listu RS 23/2017

novica Regresni zahtevek ZZZS-ja zaradi poškodbe pri delu za podjetnika ne velja

Regresni zahtevki Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do delodajalcev za škodo, nastalo zaradi nesreče pri delu, predstavljajo dolgoletni problem za številne obrtnike in podjetnike. Vrhovno sodišče RS pa je nedavno izdalo sodbo, ki bo nekaterim podjetnikom omogočila mirnejši spanec, saj ZZZS ne more uveljaviti regresnega zahtevka, če se poškoduje podjetnik sam.

novica Poslovanje gospodarskih družb v letu 2016

AJPES je objavil podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2016. Družbe in podjetniki, ki so predložili letna poročila za leto 2016, so povečali število zaposlenih, prihodke, tudi prihodke na tujem trgu, neto dodano vrednost in neto čisti dobiček. V letu 2016 so družbe poslovanje financirale v večji meri z lastnimi viri sredstev kot v predhodnem letu.

novica Novosti na področju registracije s.p.

15. aprila 2017 je začel veljati ZGD-1J, ki določa, da je prijavo za vpis s.p., spremembo podatkov ali izbris s.p. mogoče vložiti največ 1 mesec vnaprej in ne več tri mesece vnaprej.

novica Kaj delodajalcem prinaša predlog sprememb delovno-pravne zakonodaje?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je marca 2017 delodajalcem po že skoraj enoletnih pogajanjih izročilo nov predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Zakona o inšpekciji dela (ZID-1) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD).
Pišite nam