Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica Kaj bodo delovni inšpektorji kontrolirali v letu 2017?
Inšpektorat RS za delo (IRSD) je izdal Programske usmeritve za leto 2017. Vas zanima, KAJ in KOGA bodo inšpektorji za delo v letu 2017, najbolj kontrolirali? Največ poudarka bodo namenili kontroli na področju spoštovanja določb o delovnem času ter počitkih in odmorih. Kontrolirali bodo prekarne oblike dela - če obstajajo elementi delovnega razmerja, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava.
novica Slovenski in hrvaški gradbinci za standardizacijo popisov
Danes so se na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije sestali predstavniki slovenskih in hrvaških gradbincev in začrtali smernice za izdelavo skupnih standardiziranih popisih za gradbeno dejavnost. Če želimo urediti segment gradbeništva, so popisi del nujno potrebni, so menili gradbinci. Problem vidijo tudi na državni ravni, saj pristojna ministrtva ne sodelujejo dobro.
novica Ustavno sodišče razveljavilo vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi po pošti
Ustavno sodišče je 20. marca 2017 izdalo odločbo U-I-200/15, Up-936/15, s katero je četrti odstavek 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr. in 52/16) razveljavilo. Nadalje je sklenilo, da se do drugačne zakonske ureditve za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu po pošti uporabljajo pravila pravdnega postopka o osebnem vročanju.
novica Delovna reforma prinaša dodatne obremenitve za delodajalce
Mini delovna reforma ne prinaša težko pričakovanih sprememb v smeri večje prožnosti na trgu dela, temveč le še dodatno zaostruje pogoje pri zaposlovanju in odpuščanju, so bili na današnji novinarski konferenci soglasni predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. Predlagane spremembe treh zakonov (Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o inšpekciji dela in Zakon o urejanju trga dela) ne zasledujejo ciljev dokumenta »Za dostojno delo«, zato jih ne podpiramo in zahtevamo umik celotnega paketa predlogov zakonov.
novica Regresni zahtevek ZZZS-ja zaradi poškodbe pri delu podjetnika ni več mogoč
Problematika regresnih zahtevkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do delodajalcev za škodo, nastalo zaradi nesreče pri delu, predstavlja dolgoletne travme predvsem malega gospodarstva, zato OZS še posebej zadnja leta išče ustrezne sistemske rešitve, ki bi vsaj deloma olajšale položaj delodajalcev v tovrstnih postopkih.
novica Davčni obračun 2016
Davčni obračun so dolžne pripraviti gospodarske družbe, ki dosegajo dohodek po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in samostojni podjetniki, ki dosegajo dohodek iz naslova opravljanja dejavnosti po Zakonu o dohodnini. Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb obračun davka od dohodkov pravnih oseb pripravijo z vnosom postavk v programu Silvester Pelias.
novica Brezplačni 2-dnevni seminar "Kako z boljšo organizacijo dela in boljšim vodenjem do varnega in zdravega delovnega okolja"
Pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2016-2017: "Zdrava delovna mesta za vse generacije" organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Evropsko agencijo
novica Spremenjen način prijave vezane na napotitev delavcev v Nemčiji
od 1. januarja 2017 je spremenjen način prijave vezane na napotitev delavcev. Najave napotitve delavcev se ne bodo mogle več sporočati preko fax številke, ki je objavljena na prijavnem obrazcu. Najava se bo opravila preko spletne strani Meldeportal-mindestloh.
Pišite nam