Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - OZS

novica NAVODILA V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM GRADBENIH DEJAVNOSTI

Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo) zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom za območje Slovenije, razglasila epidemijo. Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki po času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje.

novica POSODOBLJENO Ukrepi MGRT za zmanjšanje gospodarske škode zaradi epidemije koronavirusa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. Prav tako je v stalnem kontaktu s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu, to sta Evropska komisija (EK) in Evropska potovalna komisija (ETC), katere članica je STO. Na nivoju Evropske Unije je ustanovljena neformalna delovna skupina obeh navedenih institucij in držav članic ter predstavnikov mednarodnih organizacij in turističnega gospodarstva, ki spremlja vpliv pojava koronavirusa/COVID-19 na evropski in svetovni turizem.

novica Informacija upravičencem glede prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov

Podjetja in ostale upravičence, ki imajo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ali z izvajalsko organizacijo ministrstva (Slovenskim podjetniškim skladom, javno agencijo SPIRIT ali Slovenskim regionalno razvojnim skladom) sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za projekte, sofinancirane iz nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, obveščamo, da ministrstvo, od izbruha pandemije koronavirusa oz. COVID – 19, intenzivno naslavlja učinkovanje izjemnih okoliščin pandemije na slovensko gospodarstvo.

novica Začasna prepoved delovanja šolam za voznike

Vlada je z Odlokom začasno prepovedala ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

novica Zaračunavanje nadomestil v času posebnih ukrepov - Koronavirus COVID-19

Za čas izvajanja državnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa COVID-19 bo IPF vsem uporabnikom varovanih del iz repertoarja IPF, k.o., ki jim državni ukrepi prepovedujejo izvajanje njihove dejavnosti in dejavnosti ne bodo opravljali, sorazmerno znižala višino nadomestil.

novica Evropska komisija - zbiranje inovativnih rešitev startup in MSP za boj proti koronavirusu - prijave do 18.3. do 17.00

Evropska komisija zbira prijave s strani zagonskih podjetij in MSP z inovativnimi rešitvami za boj proti izbruhu Coronavirusu.

novica Uredba o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

15. 3. 2020 je v veljavo stopila izvedbena uredba 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov.
Pišite nam