Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Obrtnikov svetovalec 2011


novica Stečaji, likvidacije in prisilne poravnave

V priponkah so zbrani podatki o podjetjih, ki so v postoku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.

novica Novi predpisi, objavljeni v Uradnem listu v novembru

V tabeli niso zajeti vsi novi predpisi. Povzeta je zgolj bistvena vsebina novega predpisa.

novica Vprašanja in odgovori - december 2011

Vprašanja in odgovori se nanašajo na zapiranje dejavnosti, stroške javnega prevoza, reševanje reklamacij, zaposlitev za določen čas, (ne)upravičeno reklamacijo in nepoštena pogajanja.

novica Iz sodne prakse: Klavzula videno - kupljeno

Prvi primer: Avgusta letos je državljan nekemu posamezniku, ki se bojda ukvarja tudi s preprodajo rabljenih vozil v Ljubljani, prodal svoje vozilo, ki je imelo 150.000 prevoženih kilometrov in po sistemu »staro za novo« kupil novo vozilo istega proizvajalca.

novica Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

V priponki je objavljen čistopis Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo.

novica Odpravljen obratovalni monitoring emisij snovi v zrak za kemične čistilnice

V letu 2011 so bili sprejeti trije novi predpisi (Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o pogojih za njegovo izvajanje), ki določajo mejne vrednosti emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, predpis o emisijah snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij ter predpis o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu.

novica Pravice iz zdravstvenega zavarovanja tudi otrokom podjetnikov neplačnikov prispevkov

OZS je v zahteve slovenske obrti že vrsto zadnjih let med drugim postavljala tudi zahtevo, da naj morebitno neplačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje ne bo razlog za zadržanje zdravstvenih storitev in denarnih dajatev, še posebej pa je opozarjala, da je takšna ureditev krivična za otroke podjetnika, saj na tovrstno plačilno sposobnost staršev nimajo nikakršnega vpliva.

novica Soglasje za vpogled v zdravstveno kartoteko

Novela Zakona o varnosti in zdravju pri delu bo začela veljati 3. decembra 2011 (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju ZVZD-1). V praksi se že postavlja vprašanje, kaj storiti, če delavec oz. kandidat za zaposlitev ne bo dal pisnega soglasja k temu, da lahko izvajalec medicine dela pridobi ali vpogleda v podatke o zdravstvenem stanju, ki se nahajajo v medicinski dokumentaciji pri osebnem zdravniku delavca.
Pišite nam