Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Obrtnikov svetovalec 2014 December

Obrtnikov Svetovalec, december 2014

  • Izplačevanje dnevnic in prehrane preko drugega pogodbenega razmerja
  • Kako kaže upokojenim s. p.-jem – 2. del
  • Temeljne novosti Zakona o varstvu potrošnikov
  • Čas praznikov in prodaja zunaj poslovnih prostorov
  • Sodna praksa: Obveznost sklepanja pogodbe o opravljanju upravniških storitev
  • Plače za zasebni sektor po kolektivnih pogodbah
  • Prispevki za socialno varnost
  • Povračila stroškov

novica Cene bencina

Objavljamo gibanje cen bencina, ki bodo v pomoč pri obračunavanju kilometrin.

novica Pavšalni prispevki

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

novica Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za november 2014

V priponki so podatki o prispevkih za socialno varnost samozaposlenih za november 2014.

novica Prispevki za socialno varnost za družbenike zasebnih družb

V pripeti tabeli so prispevki za socialno varnost za družbenika zasebnih družb, ki so poslovodne osebe za november 2014.

novica Drugi osebni prejemki in povračila stroškov - december 2014

V pripeti tabeli so zbrani podatki za obračun prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, dnevnic za službena potovanja doma in v tujini, prevoza na službenem potovanju doma in v tujini, prenočevanja na službenem potovanju, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostne pomoči in plačila dijakom in študentom.

novica Lestvica za odmero dohodnine za leto 2014

V priponki so podatki za odmero dohodnine za leto 2014 in davčne olajšave.

novica Plače za zasebni sektor - december 2014

V priponki so tabele s podatki o izhodiščnih plačah, najnižjih osnovnih plačah ter o najnižjih izplačanih plačah ter minimalni plači po kolektivnih pogodbah dejavnosti.

novica Novi predpisi, objavljeni v Uradnem listu v novembru 2014

V tabeli niso zajeti vsi novi predpisi. Povzeta je zgolj bistvena vsebina novega predpisa.
Pišite nam