Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Obrtnikov svetovalec 2012 Oktober


novica Obrtnikov Svetovalec, oktober 2012 v PDF

V priponki je celoten Obrtnikov Svetovalec v PDF formatu.

novica Vprašanja in odgovori - oktober 2012

Tokratna vprašanja in odgovori se nanašajo na nespremeljivost cen v pogodbi, zavrnitev zahtevka za odpravo napak, tožbo zaradi nepoštevnih pogajanj in napako pri gradnji zaradi zahtevnih pogojev gradnje.

novica Določanje primerljive tržne cene

Pri oblikovanju primerljive tržne cene blaga in storitev je potrebno upoštevati različne zunanje dejavnike, kot so stopnja inflacije, konkurenca, stopnja davka od dobička, politično in ekonomsko stanje, in pa tudi okoliščine, ki bi vplivale na vrednost, če bi transakcija potekala med povezanimi osebami.

novica Iz sodne prakse: Pravni vidiki izgubljenega dobička

Če v razmerjih, v katerih so udeleženi obrtniki oziroma obrtniki in naročniki, pride do škodnega dogodka, je v praksi pogosto tako, da oškodovane stranke ne utrpijo zgolj navadne škode, ampak tudi izgubljeni dobiček, ki v odškodninskem pravu predstavlja posebno pravno kategorijo.

novica Povezane osebe v davčni zakonodaji

Definicijo povezanih oseb najdemo tudi v Zakonu o dohodnini[1]. Povezana oseba je družinski član ali katerakoli oseba, ki jo nadzira ali občasno nadzira zavezanec. Tudi po tem zakonu morajo povezane osebe v primeru medsebojnih transakcij in izplačil ugotavljati cene po metodah za določanje primerljive tržne cene iz Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb[2] in Pravilnika o transfernih cenah[3].

novica Carinski postopek 42 – uvoz blaga z namenom nadaljnje dobave

Vedno več podjetnikov se odloča za poslovanje na tujih trgih, kar zajema tako države članice Evropske unije (v nadaljevanju Unija) kot tudi tretje države (države zunaj Unije). Pri pretoku blaga med državami članicami govorimo o pridobitvah oziroma dobavah blaga, termin izvoz in uvoz blaga pa uporabljamo v primerih prometa blaga med državo članico Unije in tretjo državo.

novica Nevidno premoženje - njegov vpliv na poslovni in davčni rezultat

Svet »nevidnega in nematerialnega« premoženja podjetij na trgu kotira vedno višje in prav zato lahko dosegajo tržne vrednosti podjetij, ki se prodajajo ali statusno preoblikujejo, še vedno vrtoglave višine. Najboljši možni izhod iz sedanje krize je, če država spodbuja naložbe v razvoj in trženje znanja. Posledica različnih državnih spodbud je tudi pospešeno nastajanje invencij in inovacij v okviru mikro in malih podjetjih, marsikatera izmed njih pa lahko preraste v izum, ki se ga patentira ali pa tudi ne.

novica Izvršnica – nov inštrument zavarovanja

Nov Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1), ki je začel veljati 28. 7. 2012, je uzakonil nov vrednostni papir, nov inštrument zavarovanja (z 28. 10. 2012 se bodo začele uporabljati še določbe Zakona o preprečevanja zamud pri plačilih, ki se nanašajo na unovčenje izvršnice). Z njim dolžnik jamči, da bo poplačal svojega upnika.
Pišite nam