Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Obrtnikov svetovalec 2015 Marec

Obrtnikov Svetovalec, marec 2015

 • Ne zamudite roka za odmero letnega dopusta!
 • Kako se bomo upokojevali v letu 2015?
 • Obračun prispevkov od razlike do najnižje osnove za obračun prispevkov
 • Plačevanje zdravstvenih prispevkov študentskega dela
 • Osnovni napotki in roki za izdelavo davčnega obračuna za leto 2014
 • Posebnosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2014 za zavezance s pavšalno obdavčitvijo
 • Uporaba kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo in pomen KPOP s statusom razširjene veljavnosti
 • Kako izračunati višino odpravnine?
 • Plače za zasebni sektor po kolektivnih pogodbah
 • Prispevki za socialno varnost
 • Povračila stroškov

Davčni obračun 2014

 • Osnovni napotki in roki za izdelavo davčnega obračuna za leto 2014
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida - temelj zakonitemu in ugodnemu davčnemu rezultatu v letu 2014
 • Kako sestaviti obrazec davčnega obračuna za leto 2014
 • Pravila davčnega priznavanja stroškov/odhodkov v davčnem obračunu 2014
 • Posebnosti pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2014 za zavezance s pavšalno obdavčitvijo

novica Novi predpisi, objavljeni v Uradnem listu v februarju 2015

V tabeli niso zajeti vsi novi predpisi. Povzeta je zgolj bistvena vsebina novega predpisa.

novica Cene bencina

Objavljamo gibanje cen bencina, ki bodo v pomoč pri obračunavanju kilometrin.

novica Pavšalni prispevki

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic.

novica Prispevki za socialno varnost za družbenike zasebnih družb

V pripeti tabeli so prispevki za socialno varnost za družbenika zasebnih družb, ki so poslovodne osebe za februar 2015.

novica Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za februar 2015

V priponki so podatki o prispevkih za socialno varnost samozaposlenih za februar 2015.

novica Drugi osebni prejemki in povračila stroškov - marec 2015

V pripeti tabeli so zbrani podatki za obračun prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, dnevnic za službena potovanja doma in v tujini, prevoza na službenem potovanju doma in v tujini, prenočevanja na službenem potovanju, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin, solidarnostne pomoči in plačila dijakom in študentom.

novica Lestvica za odmero dohodnine za leto 2015

V priponki so podatki za odmero dohodnine za leto 2015 in davčne olajšave.

novica Plače za zasebni sektor - marec 2015

V priponki so tabele s podatki o izhodiščnih plačah, najnižjih osnovnih plačah ter o najnižjih izplačanih plačah ter minimalni plači po kolektivnih pogodbah dejavnosti.
Pišite nam