Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Evidentiranje, vrednotenje in vodenje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

 • Vse o dogodku
 • Kraj: TRŽAŠKA CESTA 207
 • Datum: 05.10.2022
 • Ura: 09:00 - 12:30
 • Cena: Cena tečaja - 130,00€
 • Član z dodatnimi storitvami - 65,00€

Evidentiranje, vrednotenje in vodenje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin


Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič vabi na seminar: Evidentiranje, vrednotenje in vodenje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin

Evidentiranje, vrednotenje in vodenje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin


Termin: 5. oktober 2022 ob 9. uri
Lokacija: OOZ Ljubljana Vič in spletna aplikacija ZOOM

SRS 1 pojasnjuje, da je opredmeteno osnovno sredstvo (dalje OOS) sredstvo, ki ga ima organizacija v lasti, finančnem najemu ali ima pravico do uporabe. SRS 6 predstavlja opredelitev naložbene nepremičnine (dalje NN) in njihov vpliv na poslovanje.
Napačno pripoznavanje, merjenje in vrednotenje OOS vpliva na računovodske izkaze in davčno osnovo. S pravilnim izkazovanjem OOS v računovodskih poročilih vplivamo na različne deležnike, uporabnike in ocenjevalce računovodskih poročil, kot so lastniki, banke, kupci in država.

OOS vplivajo na različne računovodske kategorije kot so: vrednost organizacije, denarni tok, boniteta in so indikator zaupanja kupcev, javni razpisi za kredite in slovenskih ali evropskih  sredstva ipd.

Vsebina:
 

 1. Pomen računovodskih predpisov in davčne zakonodaje glede OOS in NN (SRS 1 in SRS 6, davčna zakonodaja, obvezne interne evidence ipd.)
 2. Vsebina nabavne vrednosti (pridobivanja) OOS (nakupna cena, odvisni stroški, popusti, interna realizacija)
 3. Metode vrednotenja OOS in NN (metoda nabavne vrednosti, metoda prevrednotenja, metoda poštene vrednosti)
 4. Amortiziranje OOS in NN (metode amortiziranja, določitev amortizacijskih stopenj - računovodski in davčni vidik)
 5. Vzdrževanje ali vlaganja (vrste tekočega vzdrževanja, naknadna vlaganja, vlaganje v tuja OOS)
 6. Prodaja OOS in NN (prodaja z dobičkom ali izgubo, lastna uporaba OOS, prodaja iz zaloge)
 7. Finančni najem, pravica do uporabe, poslovni najem (značilnosti, vrste, davčne olajšave)
 8. Davčne olajšave za nabavljena OOS (vrste davčnih olajšav, kaj niso davčne olajšave, prenos neizkoriščenih davčnih olajšav)
 9. Primeri knjiženj (pogosti poslovni dogodki v zvezi z OOS in NN)
 10. Odgovori na vprašanja in strokovna diskusija

V sklop računovodskih seminarjev spadata še: 
 • Računovodenje zalog, nedokončanih storitev in obračun gradbenih storitev (9. november 2022 ob 9. uri)
 • Priprava načrta denarnega toka za banke in javne razpise (8. december 2022 ob 9. uri)

Komu so seminarji namenjeni:
 • Direktorjem organizacij
 • Samostojnim podjetnikom
 • Vodjem računovodskih servisov
 • Računovodjem
 • Vodjem financ
 • Finančnim analitikom
 • Začetnikom v finančno- računovodskih službah

Seminarje bo vodila doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., samostojna podjetnica, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem. Je dolgoletna izvajalka najrazličnejših strokovnih predavanj in delavnic s področja računovodstva, davkov, podjetništva in financ. Pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter povezuje teorijo in prakso na konkretnih primerih. Predava na različnih fakultetah, visokih in višjih šolah. Je urednica različnih praktikumov.


Cena posameznega seminarja je 130 EUR (za naše člane 65 EUR), ob prijavi na vse tri seminarje upoštevamo 10% popust.Dodatne informacije:
OOZ Ljubljana Vič
tel: 01 200 52 50
gsm: 051 698 000
info@ooz-ljvic.si

Pišite nam