Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

NPK Prometnik/prometnica - 5.11.2019

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, mala sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
  • Trajanje od 05.11.2019 do 12.11.2019
  • Cena: potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni mapi) - oproščeno DDV - 102,00€
  • preverjanje znanja - oproščeno DDV - 220,00€

NPK Prometnik/prometnica - 5.11.2019


NPK Prometnik/prometnica -5.11.2019

NPK Prometnik/prometnica

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje.
Pridobitev NPK Prometnik/prometnica vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno
lisitno.

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
Obvezne priloge:
-    prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja,
-    dokazilo o končani srednji poklicni izobrazbi,
-    življenjepis (Europass),
-    kopija osebnega dokumenta,
-    dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, navedba primerov iz lastne prakse)
-   potrdilo strokovne usposobljenosti za upravljalca prevozov (odgovorna oseba v cestnem prometu).

Neobvezne priloge:
-    potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov   strokovnih znanj in spretnosti prometnik/prometnica,
-    referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali),
-    delovne izkušnje razvidne iz delovne knjige,
-    objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj
 
Termin – pregled portfolij
Tričlanska imenovana Državno izpitna komisija bo na dan 5.11.2019 preverila in ocenila strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Ovrednotila bo predložena dokazila v osebni zbirni mapi kandidata, ki želi pridobiti omenjeni certifikat.

V kolikor bo kandidat s predloženimi listinami v osebni zbirni mapi izpolnjeval vse pogoje določene po katalogu, mu komisija lahko potrdi poklicno kvalifikacijo.
Če  kandidat s predloženimi listinami v zbirnim mapi ne izpolnjuje vseh pogojev določenih s katalogom, komisija kandidata na osnovi zapisnika povabi na preverjanje znanja.

Datum preverjanja znanja:
12.11.2019

Izpit obsega pisno in  praktično preverjanje z zagovorom.

Ključna področja dela:
-  prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
-  izbira voznike za prevoz blaga
 - nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza blaga
 - izdeluje razpored voznikov ter vozil in načrtuje linijske prevoze potnikov
 - nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov
 - ureja računsko in prometno dokumentacijo ter vodi različne evidence
 - evidentira škodo, nesreče in nepravilnosti ter pošilja vozila na redne tehnične preglede.

Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva.
•    Cena  preverjanja znanja: 220,00 € (oproščeno DDV),
•    Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 102,00 € (oproščeno DDV).

 Prijavite se do 25.10.2019

Informacije in dodatna pojasnila:

Mojca Poje,
tel.številka: 01 5830 520
e-naslov: mojca.poje@ozs.si


 
Pišite nam