Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, mala sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
  • Trajanje od 05.10.2023 do 10.10.2023
  • Cena: potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni mapi) - oproščeno DDV - 215,00€
  • preverjanje znanja - oproščeno DDV - 267,00€

NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka


Pridobitev NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino. NPK je namenjen vsem zaposlenim v podjetjih, servisih in specializiranih delavnicah, kjer se ukvarjajo s prodajo, z zamenjavo, vzdrževanjem, hranjenjem pnevmatik in popravilom platišč na motornih vozilih ter priklopnikih.

NPK vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje.
Pridobitev NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno listino.
S pridobljenim certifikatom Nacionalne poklicne kvalifikacije za Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka izpolnite izobrazbeni pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja.

Pridobitev NPK vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka
V postopek preverjanja in potrjevanja NPK Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka se lahko prijavijo kandidati, ki so uspešno končali najmanj osnovno šolo.

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
-    Obvezne priloge:
-    prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja,
-    dokazilo o končani najmanj osnovni šoli,
-    življenjepis (Europass),
-    dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, navedba primerov iz lastne prakse).

Neobvezne priloge:
-    potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov   strokovnih znanj in spretnosti vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka,
-    referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali),
-    delovne izkušnje razvidne iz delovne knjige,
-    objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj
 
Termin – pregled portfolij
Tričlanska imenovana Državno izpitna komisija bo na dan 5.10.2023 preverila in ocenila strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Ovrednotila bo predložena dokazila v osebni zbirni mapi kandidata, ki želi pridobiti omenjeni certifikat.

V kolikor bo kandidat s predloženimi listinami v osebni zbirni mapi izpolnjeval vse pogoje določene po katalogu, mu komisija lahko potrdi poklicno kvalifikacijo.
Če kandidat s predloženimi listinami v zbirnim mapi ne izpolnjuje vseh pogojev določenih s katalogom, komisija kandidata na osnovi zapisnika povabi na preverjanje znanja. 
Datum preverjanja znanja: 10.10.2023
Kandidat bo z pisnim  obvestilom obveščen o kraju preverjanja znanja in o vsebini preverjanja znanja.

PRIJAVITE SE DO 2.10.2023

Izpit obsega prikaz storitve vzdrževanje pnevmatike in vulkanizerstva z zagovorom.

Ključna področja dela:
–  Ocena obsega in vrste poškodb, napak in okvir pnevmatik in platišč
–  Vzdrževanje pnevmatik in platišč (montaža in demontaža kolesa, poznavanje naprave za
    uravnoteženje)
–  Popravila pnevmatik in platišč……………………

Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva.
•    Cena  preverjanja znanja : 267,00 € (oproščeno DDV),
•    Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 215,00 € (oproščeno DDV).

VLJUDNO VABLJENI!


Informacije in prijave:
Javna pooblastila pri OZS
Jana Božič, strokovna sodelavka
E-mail: jana.bozic@gmail.com
Tel. številka OZS: 01 58 30 520