Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Redno usposabljanje voznikov, program 2018

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, velika sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
  • Datum: 06.06.2021
  • Ura: 07:00 - 13:00

Redno usposabljanje voznikov, program 2018


Redno usposabljanje voznikov, po predpisanem programu za leto 2018 (IV.)

PROGRAM USPOSABLJANJA

• Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja in preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev
• Vrste prevozov potnikov

Podrobnejši program - leto 2018 - v nadaljevanju:

Program usposabljanja

1. Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja
    in preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev (polovica časa)
    
- spoznavanje socialnega okolja cestnega prevoza potnikov in blaga ter tržne ureditve
- seznanitev z različnimi pravnoorganizacijskimi oblikami gospodarskih družb in podjetnikov
- organizacija glavnih tipov podjetij za cestni prevoz potnikov in blaga
- naloge podjetja in posameznih oddelkov podjetja
- dejavniki poslovanja podjetja in njihov pomen
- sposobnost z vedenjem prispevati k pozitivni podobi podjetja
- vedenje voznika in podoba podjetja,
- pomen kakovosti voznikovih storitev za podjetje
- organizacija dela, komercialne in finančne posledice spora
- pojem odgovornosti in motivacija
- celostno vedenje posameznika (dejavnost – mišljenje - počutje in čustva - fiziološki
  procesi),
  odgovornost za svoje lastno ravnanje
- odnos s sodelavci in nadrejenimi
- odnos poklica, dela, ki ga opravljamo
- prilagajanje družbenemu okolju
- ustrezen vrednostni sistem te moralna in etična načela
- odgovorno ravnanje v prometu, v podjetju, odgovoren odnos do vozila, sodelavcev…
- komunikacija voznika
- osnove delovnega razmerja
- kolektivne pogodbe
- sindikalna organiziranost in vloga sindikatov
- statistika kriminalitete v Sloveniji
- najpogostejša KD v Sloveniji
- ilegalne migracije v Sloveniji in drugih državah EU
- tihotapstvo ilegalnih priseljencev
- tihotapstvo kot KD
- povezava z mobilnimi delavci
- nevarnosti, ki pretijo na voznike
- voznik kot žrtev različnih kaznivih dejanja (tatvine, izsiljevanja, podtaknjenega tovora –
  mamil,
  orožja, ilegalcev, ugrabitve, udeležba v hudih prometnih nesrečah)
- preventivna ravnanja voznika za preprečitev kaznivih dejanj in ilegalnih migracij
- ravnanje voznika, ko do dejanja že pride
- posledice takih dejanj za žrtev
- kako so vozniki lahko aktivno udeleženi v kaznivih dejanjih ali ilegalnih migracijah ter
  kakšne so
  lahko posledice
- odgovornosti prevoznika


2. Vrste prevozov potnikov (polovica časa)

Vrste prevozov potnikov v domačem prometu
- javni linijski prevoz
- posebni linijski prevoz
- občasni prevoz
- avto taksi prevoz
- stalni izvenlinijski prevoz (Shuttle prevoz)
- prevoz skupin otrok v cestnem prometu
- posebne oblike prevoza

Vrste prevozov potnikov v mednarodnem prometu
- sporazum Interbus o občasnih prevozih potnikov z avtobusi v mednarodnem cestnem
   prometu
- uredba (ES) št. 1073/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o
   skupnih  pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi
   Uredbe (ES)
-  pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES)
   št. 561/2006
- javni linijski prevoz
- posebni linijski prevoz
- občasni prevoz
- prevozi potnikov z izmeničnimi vožnjami


POMEMBNO:
Udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil je dovoljena le tistim, ki opravijo testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) po HAGT ali PCR metodi in predložijo negativni izvid testa, opravljen v Republiki Sloveniji, ki ni starejši od 7 dni (IZJEME zapisane na tej povezavi).
Kandidati in učitelj nosijo maske FFP2.
Upošteva se razdalja vsaj 2 metra v vse smeri.

Več informacij o odlokih vlade, podaljašnju kode ipd. najdete na spletni strani Ministrstva RS za infrastrukturo v rubriki novice - aktualno.


Informacije in dodatna pojasnila:

Kotizacija za 7 urno usposabljanje znaša:

45,00 € (DDV je vključen),
Znesek kotizacije predhodno nakažite na račun št.: SI 56 02013-0253606416, sklicna številka 00 200041, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Jana Božič

tel. št.: +386 (1) 58 30  520

e-naslov: jana.bozic@ozs.si


Prijava na dogodek
Pišite nam