Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Temeljna kvalifikacija voznik v cestnem prometu - marec 2020

  • Vse o dogodku
  • Kraj: OZS, mala sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
  • Trajanje od 07.03.2020 do 19.03.2020
  • Cena: izpit (teoretični in praktični) za prevoz blaga - vključen DDV - 260,00€
  • izpit (teoretični in praktični) za prevoz potnikov - vključen DDV - 315,00€
  • priprave in izpit (teoretične in praktične) za prevoz blaga - vključen DDV - 445,00€
  • pripave in izpit (teoretične in praktične) za prevoz potnikov- vključen DDV - 555,00€

Temeljna kvalifikacija voznik v cestnem prometu - marec 2020


Pridobitev temeljne kvalifikacije voznik v cestnem prometu

1. Izboljšanje racionalne vožnje, ki temelji na varnostnih predpisih
    Značilnosti kinematične verige
    Tehnične  lastnosti in delovanje varnostnih mehanizmov  vozila
    Optimizacija  porabe goriva
 
2. Izboljšanje racionalne vožnje, ki temelji na varnostnih predpisih
    Tehnologija prevoza tovora
 
3. Uporaba predpisov
    Predpisi o prevozu blaga
 
4. Uporaba predpisov
    Socialno okolja cestnega prevoza blaga in tržne ureditve
    Vedenje in vloga voznika, pri zagotavljanju  voznikovih storitev za podjetje
 
5. Zdravje, varnost na cesti in varovanje okolja 
    Osveščanje voznikov glede nevarnosti na cesti in nesreč pri delu  in zmožnost ocene razmer v sili
    Osveščanje o pomenu telesne in mentalne sposobnosti
 

Temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu
Obvezno pridobitev temeljne kvalifikacije in redno usposabljanje za voznike avtobusov (kategorije: D, D+E, D1 in D1+E) in za voznike "težjih tovornih vozil" (kategorije: C, C+E, C1 in C1+E) določa Direktiva EU št. 2003/59.  V slovenski pravni red je direktivo implementiral Zakon o prevozih v cestnem prometu.
V skladu z navedenimi predpisi morajo imeti vozniki navedenih vozil pridobljeno temeljno kvalifikacijo, nato pa se morajo najkasneje vsakih 5 let udeležiti rednega usposabljanja. Kot dokazilo o pridobljeni temeljni kvalifikaciji in rednem usposabljanju se izda spričevalo na podlagi katerega se vozniku v vozniško dovoljenje ali v izkaznico o vozniških kvalifikacijah vpiše koda Skupnosti »095« ( z veljavnostjo 5 let).
 
Vpis kode v vozniško dovoljenje ali  izdaje izkaznice o vozniških kvalifikacijah izvajajo upravne enote.

Kateri vozniki so oproščeni pridobitve temeljne kvalifikacije in rednega usposabljanja?
Obveznosti pridobitve temeljne kvalifikacije in rednega usposabljanja so oproščeni vozniki:
-       vozil, pri katerih največja dovoljena hitrost ne presega 45 km/h;
-       vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci;
-       vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo;
-       vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije, in vozil za prevoz poškodovanih in pokvarjenih vozil;
-       vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij in rednem usposabljanju;
-       vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost;
-       vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne potrebe;
-       vozil, ki so v okviru izvajanja servisa ali popravila v mehanični delavnici na poskusni vožnji.
 
Kako poteka izpit pridobitve temeljne kvalifikacije?
Kandidat pridobi temeljno kvalifikacijo s preizkusom znanja, ki obsega teoretični in praktični del.
K praktičnemu izpitu sme pristopiti kandidat, ki ima opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije oz. veljavno vozniško dovoljenje te kategorije. Praktični izpit se opravi preden kandidat opravlja teoretični del izpita. Prvi del praktičnega izpita vključuje vožnjo z oceno usposobljenosti za racionalno vožnjo na podlagi varnostnih predpisov, ki mora trajati najmanj 90 minut.  Drugi del praktičnega izpita, ki traja najmanj 30 minut, zajema znanja in  cilje iz kataloga znanj potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij. 
 
K teoretičnemu delu izpita lahko pristopi kandidat, ki je opravil praktični del izpita. Teoretični del izpita je v pisni obliki.  Skupni čas reševanja nalog je 180 minut brez odmora. Izpitna pola je sestavljena iz treh delov in sicer so v prvem delu izbirna vprašanja s ponujenimi več možnimi odgovori, med katerimi je samo eden pravilen. V drugem delu so opisana vprašanja, ki zahtevajo neposredni odgovor. V tretjem delu pa študija primera. Šteje se, da je kandidat opravil preizkus znanja, če je dosegel najmanj 60 odstotkov skupnega števila točk.
 
Ali so priprave na izpit obvezne?
Kandidati se pred opravljanjem izpita  lahko  odločijo za priprave na izpit, ki pa niso obvezne.
Priprave na teoretični del izpita trajajo 10 ur, na usposabljanju kandidat dobi  tudi učno gradivo. Priprave na praktični del izpita obsegajo 2 uri vožnje z vozilom.
Kandidat se lahko odloči samo za priprave na teoretični del izpita.

Ostale informacije:

Teoretične priprave:
sobota, 7.3.2020, lokacija Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija
 
Praktične priprave:
od 9.3. do 11.3.2020, lokacija Avtošola Ježica
 
Praktični del izpita:
od 12.3.. do 16.3.2020,  lokacija Avtošola Ježica
 
Teoretični del izpita:
četrtek,  19.3.2020, lokacija Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija
 
Znesek kotizacije predhodno nakažite na račun št.: 02013-0253606416, sklicna številka 00 200041, koda namena SUBS
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.
 
VLJUDNO VABLJENI!

Informacije in dodatna pojasnila:

Mojca Poje,
tel.številka: 01 5830 520
e-naslov: mojca.poje@ozs.si

 

Pišite nam