Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Usposabljanje Organizator/organizatorka poslovanja

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana
  • Trajanje od 03.02.2020 do 26.02.2020
  • Cena: redna cena ( z vključenim DDV) - 646,60€

Usposabljanje Organizator/organizatorka poslovanja


Udeležite se 35 urnega usposabljanja za pridobitev NPK Organizator/organizatorka poslovanja

Vsebina usposabljanja:

·         temeljne prvine poslovnega procesa  ter razloži vlogo posamezne prvine v  poslovnem procesu

·         priprava načrta svojega dela in dela sodelavcev, oddelka, enote oz. tima

·         način optimiziranja motiviranosti in produktivnosti zaposlenih

·         priprava plana sredstev za izvedbo planiranih delovnih procesov in ga utemelji

·         dejavnosti v projektu in predvideno izvedbo projekta

·         organizacija podjetja in naloge posameznih oddelkov

·         ekonomskih odločitev za razvoj poslovnega procesa

·         metode izračunavanja lastne cene izdelka ali storitve

·         odnos med prihodki, odhodki in  uspehom poslovanja podjetja

·         vpliv zakona ponudbe in  povpraševanja, lastne cene izdelkov in strukture trga na oblikovanje prodajnih cen

·         merila uspešnosti gospodarjenja in dejavnike, ki vplivajo na posamezno  merilo uspešnosti

·         osnovni kazalniki iz bilance stanja in izkaza poslovnega uspeha

·         sodobno tehnično/ informativno ter programsko opremo za dobro poslovanje podjetja na konkretnem primeru za:

  • zbiranje in zajemanje ustreznih podatkov,
  • za pripravo podatkov v obliki, ki je primerna za obdelavo s sodobnimi računalniškimi orodji
  • uporabo računalniških orodij za obdelavo podatkov
  • grafične prikaze podatkov
  • za oblikovanje besedil in poročil
  • za analizo in interpretacijo podatkov

·         osnove ekonomike in podjetništvaPričetek usposabljanja:
3.2.2020 (2 x tedensko)  ponedeljki in srede od 16:00 do 20:00 . od 9:30
zaključek usposabljanja 26.2.2020

Kaj je NPK?
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno priznana usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog.
Če uspešno opravite preverjanje in potrjevanje usposobljenosti, pridobite javno veljavno potrdilo (certifikat) o nacionalni poklicni kvalifikaciji. S tem izkazujete svojo poklicno usposobljenost za opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog, s čimer se lahko izkažete pri delodajalcih.

Prednosti NPK:
-    Pridobitev javno veljavnega potrdila
-    Strokovna usposobljenost na konkretnem področju
-    Večja konkurenčnost med ponudniki storitev
-    Večja zaposljivost

Kako pridobiti NPK?
-    Prijavite se v postopek preverjanja in potrjevanja NPK za pridobitev potrdila
-    Za nadgraditev oziroma pridobitev novih znanj se prijavite na usposabljanje NPK


Cena 35 urnega usposabljanja

- 390,00 € (DDV ni vključen) na osebo, za člane OZS in njihove zaposlene
- 530,00 € ( DDV ni vključen ) na osebo, rena cena

Nudimo dodaten 10 % popust za vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije

Znesek kotizacije
kotizacijo za udeležbo na usposabljanju predhodno nakažite na račun št.:SI56 02013-0253606416,
sklicna številka 00 200035,
koda namena SUBS

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE, Celovška 71, 1000 Ljubljana

V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi termina usposabljanja.

VLJUDNO VABLJENI!

 Informacije in dodatna pojasnila 

Mojca Poje
strokovna sodelavka

telefon 01/ 583 05 20,
e-mail:mojca.poje@ozs.si
Pišite nam